วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

1 May 2020

490 view

             บรมราชาภิเษกบรมกษัตริย์

เฉลิมสวัสดิ์รัฐสีมา

พระบารมีเกริกก้องฟ้า

ปกประชาราษฎร์ร่มเย็น

                        ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

                              ข้าพระพุทธเจ้านายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา 

                               และข้าราชการตลอดจนเจ้าหน้าที่คณะผู้แทนถาวรฯ 

Images

Images