ประกาศผลการพิจารณางานซ่อมแซมระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ อาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวร ณ นครเจนีวา /Announcing the Results of the Procurement Repair work of automatic sliding door systems for the Office of the Permanent Mission of Thailand

ประกาศผลการพิจารณางานซ่อมแซมระบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ อาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวร ณ นครเจนีวา /Announcing the Results of the Procurement Repair work of automatic sliding door systems for the Office of the Permanent Mission of Thailand

26 May 2020

48 view

Documents

12_ประกาศผลการจัดจ้างซ่อมแซมประตูอัตโนมัติ_คผถ._1.pdf