ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 215 ลิตร จำนวน 1 ตู้/Announcing the Results of the Procurement 1 Refrigerator, Minimum size 215 liters

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อตู้เย็น ขนาดไม่ต่ำกว่า 215 ลิตร จำนวน 1 ตู้/Announcing the Results of the Procurement 1 Refrigerator, Minimum size 215 liters

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 Jul 2020

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 Sep 2022

| 352 view

Documents

18_ประกาศผลการซื้อจัดตู้เย็น_2.pdf